Het aanbod

De Participatiemonitor

Met de Participatiemonitor kunt u trajecten voor burgerparticipatie én uw deelname aan burgerinitiatieven evalueren. Gedurende uw abonnementsperiode van 12 maanden kunt u alle onderdelen onbeperkt gebruiken. Dit zijn de drie onderdelen:

1. Datacollectie:

  • op een efficiënte wijze verzamelen van gegevens via online onderzoek onder participanten (inwoners) en projectleiders van uw organisatie.

2. Rapportages:           

  • helder overzicht over de resultaten en kritische succesfactoren van een traject voor burgerparticipatie of een burgerinitiatief.
  • onderling vergelijken van trajecten binnen uw gemeente. Wat maakt het ene traject succesvol en het andere juist niet?

3. Leren en Verbeteren: 

  • bespreken van resultaten met een expert en opstellen van de kernonderdelen van een ontwikkelagenda.
  • deelname aan een jaarlijkse leerkringbijeenkomst.

Meer informatie over de Participatiemonitor vindt u hier.

Uw trajectrapportages  

Voor ieder traject van burgerparticipatie of een burgerinitiatief beschikt u over een helder trajectrapport met scores per kritische succesfactor: realisatiekracht, kwaliteit samenwerking, democratisch samenspel en professionele vorming.

Via een heldere grafiek wordt ieder traject ook vergeleken met andere trajecten binnen uw gemeente.

 

Een moment a.u.b.