Partners+Pröpper

Partners+Pröpper is een bestuurskundig onderzoeks-, advies- en trainingbureau voor het openbaar bestuur en helpt klanten met het bereiken van substantiële, vernieuwende en blijvende verbeteringen. Verbeteringen die leiden tot effectiever beleid, slagvaardigere organisaties en kansrijke samenwerkingsverbanden.

Partners+Pröpper is gespecialiseerd in:

  • Bestuurskrachtonderzoek en –ontwikkeling;
  • Intergemeentelijke samenwerking en fusies;
  • (Keten)samenwerking met maatschappelijke organisaties;
  • Regievoering en opgave-gestuurd werken;
  • Burgerparticipatie en doe-democratie;
  • Beleidsevaluatie en (rekenkamer)onderzoek.

Partners+Pröpper werkt aan de innovatie van het openbaar bestuur en organisaties, processen en werkwijzen in het publieke domein. Onze advisering is gebaseerd op recente bevindingen uit onderzoek voor opdrachtgevers, eigen research & development en doorleefde kennis van wat werkt.

De adviseurs van Partners+Pröpper analyseren, doen aanbevelingen, denken mee en zetten samen met de betrokken partijen concrete stappen. De aanpak kenmerkt zich door focus op substantiële verbeteringen, innovatie en vernieuwing en daarmee de realisatie van uw potentieel. De adviseurs werken altijd met een helder stappenplan, een goed gedocumenteerd en controleerbaar proces en zorgen voor gefundeerde oplossingen. De adviseurs werken in teams en zorgen op een open wijze voor een optimale mix tussen uw kennis en onze informatiebronnen. Het gaat in de advisering om de kracht van argumenten en de onderbouwing van veronderstellingen. Deeloplossingen zijn niet acceptabel, maar dienen een samenhangend geheel te vormen en aan te sluiten op de organisatie als geheel.

Zie de website van Partners+Pröpper voor meer informatie. 

Een moment a.u.b.