Hein Albeda

Zelfstandig adviseur

Hein Albeda is als zelfstandig adviseur uitstekend thuis op het terrein van burgerparticipatie, benchmarking en het zichtbaar maken van overheidsinspanningen voor burgers. Hij combineert het beste van beide werelden en vormt in het consortium de verbindende schakel tussen inhoud en proces. 

Hij werkte in de gemeentelijke en landelijke politiek bij de PPR, later GroenLinks, behartigde belangen van consumenten bij de Consumentenbond en adviseerde als consultant bij Andersson Elffers Felix over strategische kwesties aan overheden en semi-publieke organisaties. Voor stichting Rekenschap deed hij begeleiding van benchmarks, recenseerde burgerjaarverslagen van burgemeesters, ondersteunde gemeenten die met een kwaliteitshandvest met servicenormen willen werken en gaf presentaties waarbij de blik van de klant centraal staat. Als zelfstandig adviseur was hij betrokken bij de Nationale Conventie, hij onderzocht de verantwoording in de zorgsector voor de NPCF en ondersteunde diverse organisaties bij het invoeren van kwaliteitshandvesten. Hein Albeda is als visitator betrokken bij Raeflex. Meer inzicht vindt u in zijn publicaties.

Zie voor meer informatie over Hein Albeda zijn website http://www.heinalbeda.nl/.

Een moment a.u.b.