Het team

Ontwikkeling en uitvoering

De Participatiemonitor is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Wij – een consortium van Totta research, Partners+Pröpper en Hein Albeda – hebben de Participatiemonitor in 2011 op hun verzoek ontwikkeld en voeren die sindsdien uit.

Partners+Pröpper

Hilda Sietsema
Peter Struik

Totta research

Ramesh Vanenburg
Sergio van Keulen

Hein Albeda

Hein Albeda

Een moment a.u.b.