De Participatiemonitor voor gemeenten

Met inwoners bouwen aan de samenleving. Met inzet van burgerparticipatie en overheidsparticipatie… Hoe doet uw gemeente dat?

Als gemeente doet u een steeds groter beroep op de eigen kracht van de samenleving. Mede aangezwengeld door transities in het sociale domein. Maar ook inwoners hebben steeds meer behoefte aan meer zeggenschap over - en invloed op - de kwaliteit van hun eigen leefomgeving.

Dat doen zij via onze representatieve democratie, maar in toenemende mate ook via participatieve democratie. Gemeenten richten zich dan ook al vele jaren op allerlei vormen van burgerparticipati. Maar inwoners staan ook niet stil! Steeds meer burgerinitiatieven komen van de grond op allerlei terreinen. Voor gemeenten de vraag hoe hierop in te spelen via vormen van overheidsparticipatie.

Inwoners doen mee...De gemeente doet mee...

Bij burgerparticipatie participeren inwoners in een initiatief van de gemeente. Inwoners krijgen de kans om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling en/of uitvoering van plannen van de gemeente.

Bij overheidsparticipatie participeert de gemeente in een initiatief van inwoners. Het gaat dus om deelname van de gemeente aan een burgerinitiatief. De gemeente krijgt de kans om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling en/of uitvoering van plannen van inwoners.

Met maatwerk

Zowel ten aanzien van burgerparticipatie als overheidsparticipatie zijn gemeenten en inwoners op zoek naar hoe dat het beste kan en wat passende werkwijze zijn. Het vraagt van de gemeente om een afweging over de rol die de gemeente kan en wil aannemen en een daarbij passende werkwijze te kiezen. Dat vraagt wat van de raad, het college en de ambtelijke organisatie. En dat blijkt steeds meer maatwerk! Burger- en overheidsparticipatie kent namelijk veel verschillende verschijningsvormen.

Iedere situatie is weer anders. De Participatiemonitor helpt u om daar meer overzicht op en inzicht in te krijgen. Om vervolgens systematisch en gericht te werken aan een betere samenwerking met inwoners.

Wat levert het op?

  • Helder zicht op resultaten van burger- en overheidsparticipatie en de kritische succesfactoren.
  • Directe feedback van (participerende) burgers, bedrijven en organisaties voor uw ambtelijkeprojectleiders en beleidsmedewerkers.
  • Een impuls voor de ontwikkeling en professionalisering van organisatie en medewerkers.


Meer informatie

Op deze website vindt u meer informatie over het aanbod. U kunt zich hier ook direct  aanmelden voor deelname aan de Participatiemonitor.

 

Uitgevoerd door:

 Ondersteund door:

 

Alleen voor abonnees

Een moment a.u.b.